CZYM SĄ MIĘDZYNARODOWE NORMY PRODUKCJI BRC I IFS?

British Retail Consortium (BRC) – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, który został opracowany w 1998 roku przez British Retail Consortium (Wielka Brytania). BRC to zbiór zaleceń i wytycznych dla firm działających w sektorze przemysłu spożywczego, zwłaszcza hipermarketów (przede wszystkim hipermarketów brytyjskich) oraz firm dostarczających własne marki (tzw. private labels). Uzyskanie przez firmę certyfikatu BRC dla całej marki produktów lub dla konkretnego produktu marki to gwarancja, że dany produkt pomyślnie przeszedł specjalistyczne testy i inspekcje, jest wysokiej jakości i jest bezpieczny dla konsumentów

Zgodnie z ustawą o Bezpieczeństwie Żywności, wszystkie firmy działające w sektorze spożywczym (również detaliści), zobowiązane są do zachowania należytej staranności przy opracowywaniu, produkcji, dystrybucji, marketingu i sprzedaży produktów spożywczych oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności. Obowiązek ten powoduje kontrolę i sprawdzanie firm spożywczych. Takie kontrole i badania są prowadzone w sposób niezależny przez służy państwowe.

Standard BRC to zobowiązania nałożone na uczestników sektora spożywczego, a także wymagania stawiane przez jednostki certyfikujące BRC (w tym: dokładne specyfikacje w ramach procedur certyfikacyjnych) oraz audytorów BRC. Standard BRC wymaga wysokiego poziomu zgodności, a sam program certyfikacji BRC ma dość szeroki zakres i wymaga zaangażowania kierownictwa, umiejętnego zarządzania ryzykiem oraz kontroli określonych procesów i produktów.

Wymagania BRC w stosunku do firm działających w sektorze spożywczym:

  • posiadanie systemu HACCP
  • posiadanie prawidłowej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych
  • wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)
  • posiadanie opisu pakowania produktu, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
  • opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej
  • szkolenie personelu z opracowanych procedur

International Food Standard (IFS) – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany w 2002 roku przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego. Jest standardem powszechnie uznawanym w całej Europie Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje standard BRC)

Na standard IFS składają się następujące elementy:

Potrzebujesz rady? Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji w dni powszednie od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu +48 735 928 546

Preparaty odżywcze na stawy nie wystarczą do rozwiązania wszystkich problemów

Mimo wciąż rosnącej liczby dowodów, potwierdzających pozytywne działania wysokiej jakości substancji czynnych, zawartych w preparatach odżywczych na stawy, pozostaje kwestią bezsporną, że wiele poważniejszych stanów, kontuzji lub chorób przewlekłych należy rozwiązywa bardziej efektywnymi sposobami.

Do leczenia bardziej zaawansowanych stadiów osteoartrozy poszczególnych stawów można skutecznie wykorzystać wiskosuplementację miejscową podawaną w zastrzykach dostawowych takich jak preparat RenehaVis. Natomiast wleczeniu ostrych urazów lub przewlekłych dolegliwościach w obrębie tkanki włóknistej ścięgien i więzadeł preparaty zawierające STABHA – SportVis i TendoVis.

Opinie użytkowników preparatów rodziny GelaVis